Zadeklarowaną kwartalną składkę na rzecz naszej drużyny proszę wpłacać na konto okręgu:

ZHR Okręg Lubelski
ul. Rynek 13, 20-111 Lublin
Bank PEKAO SA
44 1240 2500 1111 0000 3777 4202

z dopiskiem "4 LDH Wulkan - KPH, Imię i nazwisko".